Gülümsemelerde Vizajizm Etkisi

Fransızca ‘’visage’’ dan yani yüz kelimesinden türetilen Vizajizm, en yalın anlamıyla güzelliği bir bütün olarak ortaya çıkarma sanatıdır. 1930’lu yılların başlarında kuaförlerin ve mimarların bir yöntem olarak uygulamaya başladıkları vizajizm kavramını diş estetiği için de uygulayabileceğini düşünen ise Brezilyalı diş hekimi Braulio Pa Olucci olmuştur. Standart gülüş tekniğine vizajizm sanatıyla yeni bir bakış açısı getiren Olucci, bir gülüşün kişinin alışkanlıklarını, psikolojik yapısını ve davranış kalıplarını da yansıtması gerektiğini düşünerek bu konuda yapılan çalışmalara öncü olmuştur.

Güzelliği, iç güzellikle estetik arasındaki uyum olarak temel alan vizajizm, son günlerde diş estetiğinde kullanılan popüler bir yöntem haline gelmiştir. Estetik diş hekimliğinin, güzelliği bireylere göre ayrı ayrı olarak ele almasını sağlayan vizajist bakışı modadaki haute couture tanımına oldukça uymaktadır.

Vizajist diş hekimlerinin en öncelikli amacı kişinin ağız görünümünü kişiliği ve dış görünüşüyle uyumlu hale getirmektir. En ileri teknoloji sistemleri ve malzemelerle çalışan vizajist diş hekimleri, sadece güzel görünen bir gülümseme değil; kişinin yüz hatları ve kişiliğiyle uyumlu bir gülümseme yaratır.

Vizajizm nasıl uygulanır?

  • İlk olarak hastanın sadece yüzünün alındığı bir fotoğraf çekilir.
  • Sonrasında hastayla bir görüşme yapılır. Bu görüşmede hastanın karakter özellikleri, mizacı gibi konular konuşularak hastanın kişilik özellikleri tespit edilir. Görüşmenin sonunda ise hastanın istek ve arzularını dinlenir.
  • Hastanın fotoğrafları üzerinden üç boyutlu gülüş tekniğiyle alternatifler değerlendirilir. Eğer gerekirse yüzün üç boyutlu görüntüsü üzerinde de plastik cerrahlarla görüşülerek diğer alternatiflere bakılabilir. Bütün bu seçenekler içinden hasta için en uygun olanına doktor ve hasta birlikte karar verirler.
  • Çekilen fotoğraflar ve yapılan analizler sonucunda kişinin karakterinin yapısına karar verilir. Hasta hakkında tespit edilen tüm bilgiler yapılacak tedavide kullanılır. Bütün bu işlemler sonrasında hastanın duygusal yapısı da ön plana çıkarılarak hastaların karakterlerini yüzüne yansıtacak estetik düzenlemeler yapılır.

Vizajizm uygulamasına örnek vermek gerekirse; inatçı bir mizaca sahip bir kişinin diş tasarımı agresif hatlar ortaya çıkarılarak veya eğer birey ben inatçı yanımı törpüleyerek daha ılımlı görünmek istiyorum derse daha yumuşatılmış hatlar üzerinde çalışılarak yapılır. Bu yöntemde en çok önem verilmesi gereken konu kişinin hissettiklerinin ve duygularının yansıtılması ve ekibinde bunu hissedebilmesidir.

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir